Privacybeleid Conform GDPR

Persoons- en Informatica gegevens die wij verwerken

Bn Consult verwerkt persoonsgegevens van zowel klanten als prospects. Door gebruik te maken van de uitschrijf faciliteit op Onze website en/of onze mailings gaat U akkoord dat deze gegevens worden opgeslagen.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

         Systeem Klanten: 

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor het volgende doel en via het gebruik van de volgende diensten:

Systeem Prospects:

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor het volgende doel en via het gebruik van de volgende diensten:

          Nieuwsbrief en mailings:  gegevens worden bewaard op de Server van de provider in Brussel

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor het volgende doel en via het gebruik van de volgende diensten:

 

Hoe lang worden deze gegevens bewaard

Bn Consult bewaard de bovenvermelde gegevens voor een periode van 5 jaar om hierbij te voldoen aan de Arbeidswet in geval bij de Systeemklant en een verlies van de data base voorkomt en er geen back-up beschikbaar is. In Alle andere gevallen worden deze data max. 3 jaar bijgehouden.  

 

Delen met anderen

Bn Consult verstrekt de bovenvermelde gegevens NIET aan derden en alleen in uitzonderlijke gevallen wordt de data base van de systeem klanten aan de Leverancier doorgegeven voor Data base Conversie of specifieke ondersteuning.  Ook hier zijn deze bedrijven conform de GDPR regelgeving en worden niet gedeeld buiten de EU.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bnconsult.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij U om ons op een wettelijke wijze aan te tonen dat U de persoon of verantwoordelijke van het bedrijf bent. Bn Consult zal zo snel mogelijk, maar ten laatste binnen twee weken, op je verzoek reageren of er aan voldoen.

 

Beveiliging

Bn Consult neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bnconsult.be. Klacht indienen via de nieuwe GDPR faciliteiten is steeds mogelijk.


Deze verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. We vragen je daarom regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.