Nieuws

 

Toegangscontrole in de CLOUD

 Nieuw, Anders, Flexibel, Veilig, maar vooral: heel eenvoudig en gebruiksvriendelijk.  Toegangscontrole in de cloud, geen gezeur met software installatie op PC of servers.  Je beheert de toegang tot Uw gebouw, Bureel of  Archief ruimte draadloos via de Electronische cylinders, Electronische sluitplaten of je maakt gebruik van Kaartlezers. Enkel een Internet verbinding en je beheert dit met je PC, Tablet of Smartphone. De mobiele toegang apt laat je toe bezoekers toegang te verlenen zonder hen een badge of code te moeten toesturen. Onverwachte bezoeken, leveringen kan je dan ook vlot en veilig verwerken. Meer over  EXIVO, de mogelijkheden en hoe EXIVO U helpt in het beschermen van belangrijke informatie (GDPR wetgeving), lees het artikel.    


     

Werkzaam Werk - De wet Peeters

Prikklok maakt (gedwongen) Comeback

  Bedrijven die glijdende werkuren willen invoeren, zijn verplicht die ook te registreren. 

Van Stempelklok tot Moderne Tijdregistratie

stempelklok tijdregistratie Van Tikklok naar Tijdregistratie Vroeger werden de werktijden op een briefje geschreven. Later werd overgegaan naar een klok, prikklok (stempelklok) genoemd, die de begin - en eindwerktijden op een kartonnen prikkaart (stempelkaart) afdrukt.  Deze werkwijze evolueerde door de jaren heen naar een performant werktijden registratie systeem.   Lees hierna de verschillende evoluties.

Absentëisme kosten

Voor elk bedrijf, hoe klein ook, Absentëisme is een zware kost voor een bedrijf.  In het berekenen van Absentëisme kosten dienen verschillende factoren te worden opgenomen.  Er zijn verschillende types Absentëisme: - Te laat komen & te vroeg vertrekken. - Misbruiken op de Pauzes. - Ziekte verzuim. Volgens een Canadese studie bedraagt het Absentëisme verzuim jaarlijks 2.4% van de totale Bruto loonkost van een bedrijf ! 

Psychosociale risico's

Op 1 september werd de nieuwe wetgeving van kracht in verband met de preventie van psychosociale risico's op het werk, die werd vastgelegd in twee wetten (28 februari en 28 maart 2014) en een Koninklijk Besluit (10 april 2014). Daardoor zullen alle ondernemingen uiteraard hun arbeidsreglement moeten aanpassen. Dit moet ten laatste voor 1 maart 2015 gebeuren.

Wat zijn OVERUREN?

Wanneer wordt overwerk een Overuur? Prestaties tussen de normale dagprestatie en de 9 uur:dag worden als te recupereren meeruren beschouwd. Prestaties boven de 9 uur/dag worden als overuren beschouwd en daar gelden de standard toeslag tarieven van 50 en 100%   

Flexibel werken

 Flexibel Werken geen luxe maar een Noodzaak. Meer en meer wordt Flexibel werken belangrijk in onze arbeidsomgeving.  Loonkosten en productiviteit maken van deze faciliteit een noodzaak binnen de bedrijfswereld.        

Arbeidsovereenkomst

De basis voor Tijdregistratie is de Arbeidsovereenkomst. Zorg ervoor dat Uw arbeidsovereenkomst steeds Up to Date is. Veel bedrijven werken al jaren met hetzelfde model arbeidsovereenkomst waarbij vaak onvoldoende rekening is gehouden met de nieuwe wetgevingen.