EXIVO CLOUD

Nieuw. Verschillend, Veilig. Maar vooral eenvoudig en confortabel.

U hebt het gevoel dat uw kantoren niet voldoende worden beveiligd? U weet niet of bepaalde sleutels waarvan u het bestaan niet meer weet nog in omloop zijn? Bepaalde personen worden gemachtigd om in uw kantoor te betreden, maar niet aan om het even welke uur van de dag en de nacht? Sommige van uw lokalen maken het onderwerp uit van bijzondere beveliging omdat zij belangrijke gegevens bevatten, aangezien bestanden klanten of substanties niet vrij toegankelijk zijn (GDPR)? Er bestaan bijzondere regels voor veiligheid die u wilt eerbiedigen?

Ofwel wilt u doodeenvoudig van uw avonden in alle rust genieten!

Exivo wordt via het Exivo webplatform beheerd waaraan u en eventueel uw partner Exivo toegang hebt. U besluit welke taken U wilt uitvoeren en welke taken U aan Uw EXIVO partner wilt toevertrouwen. Geen enkele server, computer of de specifieke software zijn noodzakelijk. Immers hebben wij Exivo speciaal voor de ondernemingen gecreëerd die een oplossing van toegang nodig hebben maar die verkiezen om Uw aandancht eerder aan Uw activiteit te wijden dan aan uw toegangscontrole. Trouwens zelfs wanneer U het beheer aan Uw partner Exivo toevertrouwd, dreigen er voor U geen slechte verrassingen en geniet op elk moment van een absolute veiligheid en zekerheid van de kosten dank zij duidelijk bepaalde tarieven van gebruik en dienst.

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op of download de Exivo Brochure